In Chili is de Amanercer Solar CAP Power Plant, een installatie met een vermogen van 100 megawatt, officieel geopend. De centrale, op 6 juni ingehuldigd door de Chileense president Michelle Bachelet, is het grootste zonne-energieproject van Latijns-Amerika.

Het project is ontworpen en uitgevoerd door zonne-ontwikkelaar SunEdison, inc. onder een afname-
overeenkomst met CAP Group, Chili’s grootste staalproducent. Het rpoject vergde een investering
van 250 miljoen dollar en wordt als cruciaal gezien voor de toekomst van hernieuwbare energie in Latijns-Amerika.

Ahmad Chatila, directeur van SunEdison, denkt dat het gerealiseerde project een maatstaf zal worden voor SunEdison bij de verdere ontwikkeling van duurzame energie op internationale schaal. ‘Dit project heeft de ontwikkelingsloop van hernieuwbare energie in wereld verandert, niet alleen in Zuid-Amerika’, zo zegt hij.

De geleverde energie zal ingevoed worden op het centrale elektriciteitsnet en zal de prijs van elektriciteit doen dalen. De centrale zal voldoende energie leveren voor 125 000 huizen, oftewel zo’n 10 procent van de doelen van Chili op het gebied van duurzame-energiecapaciteit voor 2014.

De centrale, die in slechts zes maanden gebouwd is, ligt in een woestijngebied,beslaat zo’n 120 hectare en omvat 310 000 zonnepanelen. Naar verwachting zullen de zonnepanelen in het eerste jaar van
exploitatie liefst 270 gigawattuur leveren, genoeg om 71 miljoen liter brandstof te besparen.

De Chileense regering is de laatste tijd druk bezig om de capaciteit van hun hernieuwbare energiebronnen te verhogen; zo gaven ze onlangs nog hun fiat aan een zonne-warmteproject met een
capaciteit van 110 megawatt.