In het afgelopen jaar bereikten de wereldwijde investeringen in zonne-energie het laagste punt sinds 2009. Dit komt echter niet doordat landen niet meer geloven in schone elektriciteit, maar doordat in de loop van afgelopen jaren duurzame energie veel goedkoper is geworden. Dit is te lezen in een rapport van het VN-Milieupriogramma.

In 2013 werd wereldwijd voor een recordhoeveelheid van 39 gigawatt aan zonne-energie aangelegd; veel meer dan de 31 gigawatt van 2012 en tegen een lagere prijs bovendien. Investeringen in duurzame energie zijn afgenomen van 279 miljard in 2011 naar 214 miljard in 2013. Het aandeel van duurzame energie in de totale energieproductie nam in dezelfde periode toe van 6,9 tot 8,5 procent.

Ten opzichte van 2012 was er in een 2013 een grotere focus op zonneparken op industriële schaal in plaats van huiselijke systemen, vooral in China. Deze grootschalige systemen zijn veel goedkoper in de aanleg, wat de hogere geïnstalleerde capaciteit verklaart, ondanks een daling van de investeringen in zonne-energie met 23 procent.

De dalende investeringen komen ook voort uit het feit dat overheden bedrijven en consumenten niet meer hoeven aan te zetten om de overstap van traditionele energiebronnen te maken. Het is een rendabele zaak op zich. Op veel plaatsen in Zuid-Amerika en Afrika is het goedkoper om plaatselijke projecten met wind- of zonne-energie op te zetten dan een verbinding tot stand te brengen met bestaande energie-infrastructuur.

De keerzijde is dat, hoe goedkoop zonne-energie ook wordt, de investeringen wel degelijk gedaald zijn. Alleen in de Amerika’s minus Brazilië en de VS namen de investeringen in duurzame energiebronnen toe. De prijzen van zonne-energie kunnen nog zover dalen, als de trend van minder investeringen zich doorzet, is het voor zonne-energie onmogelijk om nog veel langer een marktaandeel van fossiele brandstof weg te nemen.