Amsterdam – Zoals het er nu uitziet zal er een subsidie van 12% op zonnepanelen komen en dus geen BTW verlaging. Over twee weken zal de definitieve versie van het lente akkoord gepresenteerd worden. Hierop vooruitlopend komt branche organisatie Holland solar met de volgende verklaring:

Holland Solar laat weten dat de sector niet gebaat is bij een nieuwe subsidieregeling voor particulieren en vindt het niet wenselijk dat dit opgenomen wordt in het Lente akkoord. Het zou voor de marktontwikkeling en een duurzame groene economie beter zijn om de (indirecte) subsidies aan de fossiele sector verder af te bouwen, een betere werking van de regelgeving te organiseren en te werken aan een groene hervorming van de energiebelasting. Zo ontstaan positieve prikkels en een gelijk speelveld. Een subsidievorm zal op dit moment een marktverstorend effect hebben; er is immers al sprake van een autonome groei.

Ook afnemers van zonne-energie zijn gebaat bij continuïteit in de marktontwikkeling. Momenteel zijn er rendabele producten en diensten te koop. Daarbij past volgens Holland Solar geen nieuwe subsidievorm. We wensen de onderhandelaars wijsheid en succes, en we hopen op een resultaat waarbij de groene economie een duurzame impuls gaat krijgen.

Holland Solar is de brancheorganisatie van Nederlandse experts in zonne-energie met circa 100 leden, waaronder leveranciers, fabrikanten, installateurs, adviseurs en architecten.